1 % dla naszego Centrum

Drukuj

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie na rzecz Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD 1% Państwa podatku. Nasz KRS: 0000114345. Jako cel szczegółowy prosimy wpisać: "Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZGTPD".
Świadczona przez nas pomoc, dzięki otrzymywanym dotacjom jest nieodpłatna.
Uzyskiwane granty nie pokrywają jednak wszystkich potrzeb Poradni np. opłat za komorne czy media. Otrzymane od Państwa fundusze pozwolą nam rozszerzyć ofertę Centrum Rodziny i Praw Dziecka o warsztaty dla rodziców czy grupy wsparcia. Gwarantujemy, że każda złotówka z Państwa podatku zostanie właściwie spożytkowana.

Z poważaniem

Aneta Purzycka wraz z Zespołem Centrum